O Kancelarii

Ewelina Pruszyńska – Bielawka, LL.M.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także  absolwentką Szkoły prawa amerykańskiego (University of Florida Levin College of Law), Szkoły prawa niemieckiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn, gdzie studiowała prawo  cywilne porównawcze (LL.M). Ukończyła także podyplomowe studia z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w wiodących kancelariach w Polsce, jak również w międzynarodowych spółkach z branży mediowej i telewizyjnej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym w prawie umów, prawie autorskim i problematyce dóbr osobistych) prawie rodzinnym oraz w prawie gospodarczym.

W codziennej pracy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem pism procesowych, udzielaniem porad prawnych, reprezentacją w sądzie.

Posiada duże doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej – w swojej praktyce doradzała m.in. pracowniom architektonicznym, projektantom wnętrz, wydawcom książek, grafikom, właścicielom i twórcom portali internetowych, firmom mediowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacje

Świadczymy kompleksową pomoc prawną skierowaną do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zakres usług obejmuje m.in. reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów, udzielanie porad prawnych. Oferujemy wsparcie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, jak również własności intelektualnej, prawa pracy, prawa mieszkaniowego i medycznego.

Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Prawo rodzinne

 • Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi (alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie pochodzenia dziecka);
 • Stosunki majątkowe między małżonkami (umowy majątkowe małżeńskie, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego);
 • Doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu rozwodu i separacji;
 • Reprezentowanie klientów zamieszkałych za granicą.

Prawo spadkowe

Prowadzenie spraw z całego zakresu prawa spadkowego, w tym: postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek.

Prawo mieszkaniowe

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych, w tym zwłaszcza:

 • Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów
 • Spory z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Uciążliwy właściciel/lokator
 • Eksmisja
 • Podział/połączenie lokali
 • Wyodrębnienie i sprzedaż lokali
 • Wnioski do Ksiąg Wieczystych
 • Ustanowienie służebności
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
 • Prowadzenie spraw sądowych (sądowa windykacja należności, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych itd.)

Nieruchomości

Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienia, zmiany i zniesienia służebności,
 • roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości bez tytułu prawnego,
 • opiniowanie umów developerskich.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, w tym zwłaszcza wypadków komunikacyjnych i szkód medycznych.

Własność intelektualna

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, ochrony know – how;
 • Sporządzanie umów licencyjnych oraz umów w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich;
 • Ochrona domen internetowych, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych;
 • Prawo nieuczciwej konkurencji – doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych w tym zakresie;
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, itp.

Prawo mediów i reklamy

 • Tworzenie i negocjowanie umów, których przedmiotem jest reklama, prawo do wykorzystania wizerunku itd.;
 • Tworzenie regulaminów konkursów i loterii;
 • Tworzenie umów sponsoringowych;
 • Tworzenie umów i regulaminów dot. eventów i akcji promocyjnych;
 • Ochrona dóbr osobistych w przypadku naruszeń w środkach masowego przekazu;
 • Negocjowanie ugód związanych z naruszeniami dóbr osobistych;
 • Weryfikacja zgodności reklam i innych materiałów marketingowych lub prasowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo gospodarcze

 • Spółki prawa handlowego – pomoc prawna przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek, bieżąca obsługa prawna związana z funkcjonowaniem spółek, w tym sporządzanie projektów umów, statutów, uchwał i regulaminów;
 • Postępowanie przed KRS – reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Fundacje i stowarzyszenia – doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, w tym sporządzanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów;
 • E-commerce – doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, tworzenie regulaminów sklepów internetowych i stron www, obsługa prawna reklamacji;

Mediacja

 • Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporu przy udziale Mediatora, który w
  sposób bezstronny i obiektywny pomaga złagodzić spór i dojść do
  porozumienia.
 • Mediacje prowadzone są przez Radcę Prawnego Ewelinę Pruszyńską –
  Bielawka, która jest stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym
  w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi.
 • Mediacje prowadzone są w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego i
  prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej.

Procesy sądowe i egzekucja

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak również w toku postępowań egzekucyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? W czym możemy pomóc?

Ostatnio
na blogu

Obserwuj nas

Opieka naprzemienna. Na czym polega?
Możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem, którego rodzicie się rozstali została pośrednio wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Piecza naprzemienna polega na tym, iż małoletnie dziecko...
Pellentesque at libero gravida
Pellentesque at libero gravida, dapibus lectus eget, condimentum quam. Nunc et nisl ex. Donec iaculis posuere eros, ut gravida lectus blandit sed. In facilisis sodales enim et facilisis. Nulla lobortis, mauris ut hendrerit hendrerit, massa odio ornare quam, non mattis mi diam ut dolor. Ut...

Kontakt

BIURO w WARSZAWIE

ul. Sienna 93 lok. 31
00 – 815 Warszawa

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00
(po telefonicznym uzgodnieniu spotkania)

BIURO w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Warszawska 3a
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

godziny przyjęć:
środa 15.00 – 18.00
(lub w inny dzień, po telefonicznym uzgodnieniu spotkania)