O Kancelarii

Ewelina Pruszyńska – Bielawka, LL.M.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także  absolwentką Szkoły prawa amerykańskiego (University of Florida Levin College of Law), Szkoły prawa niemieckiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn, gdzie studiowała prawo  cywilne porównawcze (LL.M). Ukończyła także podyplomowe studia z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w wiodących kancelariach w Polsce, jak również w międzynarodowych spółkach z branży mediowej i telewizyjnej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym (w tym w prawie umów, prawie autorskim i problematyce dóbr osobistych) prawie rodzinnym oraz w prawie gospodarczym.

W codziennej pracy zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem pism procesowych, udzielaniem porad prawnych, reprezentacją w sądzie.

Posiada duże doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej – w swojej praktyce doradzała m.in. pracowniom architektonicznym, projektantom wnętrz, wydawcom książek, grafikom, właścicielom i twórcom portali internetowych, firmom mediowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacje

Świadczymy kompleksową pomoc prawną skierowaną do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zakres usług obejmuje m.in. reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów, udzielanie porad prawnych. Oferujemy wsparcie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, jak również własności intelektualnej, prawa pracy, prawa mieszkaniowego i medycznego.

Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Prawo rodzinne

 • Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi (alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie pochodzenia dziecka);
 • Stosunki majątkowe między małżonkami (umowy majątkowe małżeńskie, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego);
 • Doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu rozwodu i separacji;
 • Reprezentowanie klientów zamieszkałych za granicą.

Prawo spadkowe

Prowadzenie spraw z całego zakresu prawa spadkowego, w tym: postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek.

Prawo mieszkaniowe

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych, w tym zwłaszcza:

 • Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów
 • Spory z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Uciążliwy właściciel/lokator
 • Eksmisja
 • Podział/połączenie lokali
 • Wyodrębnienie i sprzedaż lokali
 • Wnioski do Ksiąg Wieczystych
 • Ustanowienie służebności
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
 • Prowadzenie spraw sądowych (sądowa windykacja należności, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych itd.)

Nieruchomości

Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienia, zmiany i zniesienia służebności,
 • roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości bez tytułu prawnego,
 • opiniowanie umów developerskich.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, w tym zwłaszcza wypadków komunikacyjnych i szkód medycznych.

Własność intelektualna

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, ochrony know – how;
 • Sporządzanie umów licencyjnych oraz umów w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich;
 • Ochrona domen internetowych, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych;
 • Prawo nieuczciwej konkurencji – doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych w tym zakresie;
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, itp.

Prawo mediów i reklamy

 • Tworzenie i negocjowanie umów, których przedmiotem jest reklama, prawo do wykorzystania wizerunku itd.;
 • Tworzenie regulaminów konkursów i loterii;
 • Tworzenie umów sponsoringowych;
 • Tworzenie umów i regulaminów dot. eventów i akcji promocyjnych;
 • Ochrona dóbr osobistych w przypadku naruszeń w środkach masowego przekazu;
 • Negocjowanie ugód związanych z naruszeniami dóbr osobistych;
 • Weryfikacja zgodności reklam i innych materiałów marketingowych lub prasowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo gospodarcze

 • Spółki prawa handlowego – pomoc prawna przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek, bieżąca obsługa prawna związana z funkcjonowaniem spółek, w tym sporządzanie projektów umów, statutów, uchwał i regulaminów;
 • Postępowanie przed KRS – reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Fundacje i stowarzyszenia – doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, w tym sporządzanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów;
 • E-commerce – doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, tworzenie regulaminów sklepów internetowych i stron www, obsługa prawna reklamacji;

Mediacja

 • Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporu przy udziale Mediatora, który w
  sposób bezstronny i obiektywny pomaga złagodzić spór i dojść do
  porozumienia.
 • Mediacje prowadzone są przez Radcę Prawnego Ewelinę Pruszyńską –
  Bielawka, która jest stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym
  w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi.
 • Mediacje prowadzone są w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego i
  prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej.

Procesy sądowe i egzekucja

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak również w toku postępowań egzekucyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? W czym możemy pomóc?

BIURO w WARSZAWIE

ul. Sienna 93 lok. 31
00 – 815 Warszawa

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00
(po telefonicznym uzgodnieniu spotkania)

BIURO w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Warszawska 3a
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

godziny przyjęć:
środa 15.00 – 18.00
(lub w inny dzień, po telefonicznym uzgodnieniu spotkania)